Dipanda ! Dipanda ! Dipanda !

Zonder titel © Robert Lebeck

Mijlpalen in de onafhankelijkheids-geschiedenis van Congo De onafhankelijkheid van Congo, uitgeroepen op 30 juni 1960, betekende een belangrijke stap in een historisch proces dat gedurende lange tijd een grote weerslag heeft gehad en stap voor stap heeft bijgedragen tot de vorming van een Congolees natiegevoel en een Congolese identiteit. Dit proces begon dus lang voor 30 juni 1960 en bleef ook lang na de ondertekening van de onafhankelijkheidsakte nawerken. De onderstaande chronologie van gebeurtenissen in de periode tussen het interbellum en de verkiezingen in 2006 overspant meer dan 80 jaar bewogen emancipatorische geschiedenis van Congo.

1920-1959: HET VERLANGEN NAAR ONAFHANKELIJKHEID

 1. De ‘colour bar’ of ‘rassenscheiding’: een systeem van wettelijke ongelijkheid
 2. Verzet en onderdrukking: kimbangisme, stakingen, muiterijen, opstanden, Anioto (luipaardmannen) en krokodilmannen
 3. Oorlogsinspanning en oorlogsschulden (1939-1945)
 4. De modelkolonie en het tienjarenplan (1949-1959): economische en sociale ontwikkeling en onderdrukking van politieke aspiraties
 5. Op weg naar de onafhankelijkheid: het manifest van Conscience Africaine, de eerste verkiezingen, de oprichting van politieke partijen

BREUKLIJN: DE ONLUSTEN VAN 4 JANUARI 1959 IN LEOPOLDSTAD

VERSNELLING

 1. De politieke rondetafelconferentie (20 januari–20 februari 1960)
  De financiële, economische en sociale rondetafelconferentie (26 april–16 mei 1960)
 2. De ondertekening van de onafhankelijkheid (30 juni 1960)

ONAFHANKELIJKHEID

1960-1965: ONLUSTEN

 1. Muiterijen, afscheidingen en opstanden: Congolese herinneringen zijn sterk gekleurd door de moeilijke periode die volgde op 30 juni 1960

1965-1997 - DE CREATIE VAN EEN NATIONALE IDENTITEIT: DE MOBUTU-JAREN

 1. De terugkeer naar authenticiteit en de zaïrisering

OVERGANGSPERIODE

 1. Verwarring en chaos (1990-1997)
 2. De Congolese oorlogen (1996-1997 ; 1998-2003)

DEMOCRATISCHE VERKIEZINGEN

 1. De verkiezingen van 30 juli en 29 oktober 2006