ONAFHANKELIJKHEID

Twee vrouwen met een onafhankelijkheids pagneColl. Bikoko

Tentoonstelling 'Indépendance'
11.06.2010 - 09.01.2011
Foto Raymond Dakoua
© KMMA

Beste wensen voor de nieuwe Congolese staat!

Patrice Lumumba, winnaar van de verkiezingen, wordt op 21 juni aangesteld als formateur. Op 24 juni krijgt hij het vertrouwen van Kamer en Senaat en wordt hij benoemd tot eerste minister. Diezelfde dag wordt Joseph Kasavubu tot president verkozen. Het politieke systeem van de nieuwe republiek is gebaseerd op dat van België, dus de president heeft voornamelijk een protocollaire rol. Op 17 juni 1960 neemt het Belgische Parlement de wet aan die Belgische bedrijven met een koloniaal statuut in Congo de mogelijkheid biedt te kiezen tussen de Belgische en de Congolese nationaliteit. De meeste opteren voor de Belgische. Deze wet ligt aan de basis van het Belgisch-Congolese geschil: vele Congolezen opperen dat België misschien wel de politieke macht overdraagt, maar niet zijn greep op het Congolese economisch patrimonium.

De onafhankelijkheidsverklaring is een document van enkele lijnen waarin de politieke overdracht wordt geregeld, maar met geen woord over de overdracht van de economische rijkdommen wordt gerept. Die bondigheid is voor vele Congolezen een ontgoocheling. In de koloniale periode is het boek een belangrijk machtssymbool en de politieke machtsoverdracht heeft een grote symbolische waarde. Populaire afbeeldingen tonen hoe Koning Boudewijn, als vertegenwoordiger van de koloniale macht, de macht overdraagt op Patrice Lumumba, de Congolese eerste minister. In werkelijkheid tekenden de twee eerste ministers, Patrice Lumumba voor Congo en Gaston Eyskens voor België. Doorheen de jaren werd deze onafhankelijkheidsverklaring in de Congolese verbeelding een indrukwekkend ‘Gulden Boek’ dat het voorwerp blijft van talrijke mythes in Congo.