ONAFHANKELIJKHEID VAN CONGO

Mijlpalen in de onafhankelijkheidsgeschiedenis van Congo De onafhankelijkheid van Congo, uitgeroepen op 30 juni 1960, betekende een belangrijke stap in een historisch proces dat gedurende lange tijd een grote weerslag....
De 'colour bar'Het koloniale bestel is een systeem van wettelijke ongelijkheid, gebaseerd op ‘rassenscheiding’. In tegenstelling tot de Belgische grondwet erkent de Koloniale Keure, het equivalent van...
OorlogsinspanningenDijdens de Tweede Wereldoorlog vechten de Congolese expeditietroepen van de Force publique mee aan de  zijde van andere Europese soldaten in Birma, Egypte, Ethiopië...
VerzetHet koloniale systeem krijgt tegenwind gedurende vrijwel de hele periode vanaf het interbellum tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid. Al die tijd blijft de herinnering...
Een nieuwe moderne cultuurZowel  de  koloniale  administratie  als  de  katholieke  kerk  heeft het  soms  knap  lastig  om  haar  autoriteit  op  te  leggen  en  stuit bij sommige groepen op meer verzet...
Een tussenklasse: de 'évolués'Het woord ‘évolué’ is een vaag omschreven term, die verwijst naar zogeheten ‘beschaafde’ Congolezen. Aan de vooravond van de onafhankelijkheid, opperen sommige Belgische...
Een 'modelkolonie'Na de Tweede Wereldoorlog legt het tienjarenplan van juni 1949 (Plan décennal pour le développement économique et social du Congo belge) de nadruk...
De 'Bills'In de ‘inheemse’ wijk van Leopoldstad, streven sommige jongeren naar moderniteit zonder dat ze daarom ‘évolués’ willen of kunnen worden. Ze ontwikkelen...
De eerste verkiezingenVanaf 1956 komt Congo in een politieke stroomversnelling terecht. In dat jaar wordt het ‘Dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding van Belgisch Afrika’ van Jef van Bilsen...
De rellen van 4 Januari 1959Op 4 januari 1959 wordt Leopoldstad grondig door elkaar geschud door rellen: Joseph Kasavubu, leider van ABAKO, moet het woord nemen, maar de bijeenkomst...
De ronde tafelDe eerste rondetafelconferentie mondt al snel uit in een principeakkoord over de onmiddellijke onafhankelijkheid van Congo: de datum staat vast op 30 juni...
OnafhankelijkheidBeste wensen voor de nieuwe Congolese staat! Patrice Lumumba, winnaar van de verkiezingen, wordt op 21 juni aangesteld als formateur. Op 24 juni krijgt hij het vertrouwen...
De CongocrisisDe muiterij van de Force publique. Op 4 juli 1960 tekenen de militairen van het Kamp Leopold in de hoofdstad en Thysstad een petitie voor de afrikanisering van het kaderpersoneel...
De Mobutu-jarenDe terugkeer naar de authenticiteit en de zaïrisering Nu Congo de politieke onafhankelijkheid heeft verworven, wil Mobutu het land zijn culturele en economische onafhankelijkheid...
De Congolese ‘taart’Hoewel Mobutu’s verdwijning hoop op verandering en vrijheid wekt, luidt ze de ineenstorting van het land en het begin van een langdurige oorlog in. Sinds 1884, het jaar...
Boula MatariBoula Matari of Boula Matadi is de naam die de Congolezen vandaag aan de staat geven. Letterlijk betekent het in het Kikongo ‘steenbreker’, of anders gezegd ‘hij die voorbij trekt...
De verkiezingen van 2006In 1999 gaan de gevechten in de DRC, ondanks een staakt-het- vuren, gewoon door. De VN zendt dan blauwhelmen (de MONUC) om toe te zien op de naleving,...
Dromen over Lola‘Poto’, ‘Lola’, ‘Miguel’: Congolezen gebruiken verschillende namen als ze het over Europa in het algemeen en België in het bijzonder hebben. Zowel in Congo...